Healing

 

HEALING:

Hvordan fungerer healing?

Healing energien virker på energibaner og energipunkter i kroppen. Ved sykdom er det ofte blokkeringer og stagnasjon i energiflyten.  Healingenergien hjelper å løse opp dette. Naturlige legende prosesser i kroppen settes i gang eller forsterkes, og balansen i kroppen gjennopprettes.

I tillegg til den fysiske kroppen har mennesket fire energikropper, den fysiske(eteriske), følelsesmessige(astrale), mentale og spirituelle. Disse energilagene ligger utenpå menneskets fysiske kropp. Menneskets energikropper kalles aura.  De ulike lagene i auraen har forskjellige egenskaper. Alt vi har opplevd, våre tanker og våre følelser er lagret i auraen.

 Det kan være blokkeringer eller ubalanse i de ulike energikroppene. Healing kan virke på energikroppene og løse opp blokkeringer og stagnasjon i energiflyten. Ubalanse i energikroppen og den fysiske kroppen vår blir rettet opp.

 Healing kan være forebyggende ved at den retter opp ubalanser i auraen og hindrer at det oppstår sykdom i kroppen.

Mennesket har også 7 Chakraer eller energisentre i kroppen.  Ubalanse i disse sentrene kan også føre til sykdom. Derfor har også healeren fokus på å balansere chakraene.

Mennesket fungerer som en energimessig helhet og ubalanse i denne helheten kan føre til sykdom og/eller mentale og følelsesmessig problemer.  Healing virker både på den fysiske, følelsesmessige, mentale og spirituelle delen hos mennesket.

 

Healingenergien er en intelligent energi som går dit det er mest behov for den. En healer fungerer som en kanal og stiller seg til rådighet og kanaliserer en energi utenfor en selv.