Samtale/veiledning

 

SAMTALE/VEILEDNING:

 

Har du utfordringer i livet ditt du ønsker større klarhet i ?

Ønsker du å se en situasjon fra flere synsvinkler og få satt ting på plass?

Føler du uro, nedstemthet eller meningsløshet som du ønsker å finne en vei ut av?

Ønsker du å bli mer bevisst på hva som styrer livet ditt og snu ubevisste tankemønstre som ikke tjener deg?

 

♥ 

 

Du kan få hjelp til å hente tilbake kraften din og få bedre selvfølelse. Finne tilbake til deg selv og gleden i livet ditt.

Søke å forstå hva som er årsakene til plagene/problemene dine.

Sette ord på tanker og følelser.

Samtale hjerte til hjerte.

Tankens kraft.

Positive affirmasjoner.

Jobbe med tilgivelse. Ikke å bagatellisere eller å glemme, men å transformere noe vondt til en positiv kraft. Leve i aksept. Få fred med situasjonen. Få fred med seg selv.

 

♥ ♥ ♥

 

Har du spirituelle/åndelige opplevelser du ønsker å forstå. Sette livet/hendelser i en større sammenheng. Finne en mening, se bakenfor.

 

 

♥ ♥ ♥

 

Samtale/veiledning kan hjelpe mot stress, uro, kriser, utfordringer ved langvarig sykdom, sorg, tap, lav selvfølelse, opplevelse av nedstemthet eller meningsløshet.

♥ 

 

En samtale kan virke beroligende, støttende, healende og oppklarende. Den kan hjelpe deg til å finne tilbake til deg selv og til gleden i livet igjen.

 

 ♥ 

 

En samtale kombineres ofte med healing.