Om meg

LITT OM MEG:

Jeg er utdannet sykepleier og adjunkt og har cand. mag. grad med grunnfag psykologi og pedagogikk. Har mange års erfaring fra helsevesenet og har jobbet som yrkesfaglærer i helse og sosialfag, primært på helsefagarbeider utdannelsen.

Enhetsterapeut fra Senter for Livshjelp, v/lege Audun Myskja.

I tillegg til den formelle utdannelse har jeg i over 20 år deltatt i ulike kurs, grupper, terapi og utdannet meg innenfor det alternative. Blant annet Reiki 1,2,3, holistisk healing, spirituell healing og hjertehealing. Jeg har mediumskap (videregående kurs) fra Norsk Spiritualist Forening og Åndelig terapi fra Indre Lys.

Jeg har også jobbet med meditasjon, tankens kraft, oppmerksomt nærvær, stemmen bak stemmen, Silva metoden, kroppsbevissthet, visualisering og drømmearbeid.

Som healer er jeg godkjent og registrert hos Norsk spiritualist Forening Healerforbund (NSFH). Gjennom NSF er jeg forsikret og følger forbundets etiske retningslinjer.

 

Jeg er opptatt av å forstå hvordan ting henger sammen i livet og å finne en mening i det som skjer. Søke å forstå menneskers tanker, følelser, sjel/ånd. Hvordan vi kan skape det livet vi ønsker oss og leve ut den vi er.

Jeg har et holistisk syn på menneske. At det består av kropp, sinn og ånd.  Min forståelse av helse og livet er åndelig/spirituell på grunn av erfaringer og opplevelser jeg selv har hatt og stadig har i livet mitt.