Hva hjelper healing for?

Hva hjelper healing for?

Healing hjelper for ulike plager både fysiske og psykiske, for eksempel rygg og nakke problemer, ledd og muskel problemer, mage og tarm plager, tretthet, utmattelse, slapphet, lite energi og psykiske ubalanse som uro, nedstemthet, angst og stress. Det kan også hjelpe deg til å finne en ro og få en klarhet og et overskudd til å se og takle utfordringene i livet på en bedre måte. Få bedre selvfølelse og få glede, inspirasjon og energien tilbake i livet.

Healingen starter først med en samtale. Når du legger deg på benken etterpå blir forståelsen du fikk under samtalen integrert på et dypere plan. Du kan derfor gå ut med en større ro og klarhet enn du hadde før behandlingen.

De fleste merker bedring etter en behandling. For noen er det tilstrekkelig med en behandling. Andre trenger flere behandlinger.

Mange opplever å bli bra. Andre opplever å bli betydelig bedre men det er også noen som ikke opplever bedring.

Om klienten ikke får en direkte fysisk bedring vil du likevel ha et utbytte av behandlingen. Enkelte ganger kan det å lære å leve med en funksjonshemning eller plage på en god måte, være et mål. Det å finne tilbake til sin kraft og livsglede på tross av utfordringer i livet er viktig. Det er ikke alt i livet vi forstår, og ingen kan love helbredelse selv om det er intensjonen.

Healingen kan hjelpe deg til å få mer ro og bedre forståelse for livet ditt og egen helse.