Hvordan healingen foregår

Hvordan healing foregår?

 

Det settes av 1 - 1,5 time til en behandling. Healingen starter med en samtale om din situasjon og hva du ønsker healing for.

Du legger deg på en benk og får et teppe over deg. Hvis du ønsker kan du sitte på en stol.

Jeg tuner meg inn på deg og leser energiene dine. Det gjør jeg ved at jeg føler og fornemmer ting, ser ting som et indre bilde eller ser noe ute i feltet rundt deg. Jeg kan se energistrømmer som er i deg og rundt deg og jeg kan se hvordan chakraene dine er. Om de er store eller små hvilken farge etc. Det ligger informasjon i det jeg sanser om deg, ofte om det temaet vi er i kontakt med, her og nå. Det er varierende fra klient til klient hvor mye som kommer fram.

Ut fra det jobber jeg intuitivt. Under healingen legger jeg hendene på ulike steder på kroppen din eller holder hendene over. For meg er healing  en kjærlighetsenergi.

Avslappende og rolig healing musikk brukes også som en del av behandlingen.

Hvor lang tid som brukes på selve healingen er varierende.

Etter healingen snakker vi gjerne om hva som skjedde og hva som er planen videre. Hvor mye healing som trengs er varierende.