Ulike typer healing

Typer healing :

 

Jeg har delt opp healingen i ulike grupper slik at det kan bli enklere for klienten å se hvilke ønsker og behov han/hun har for en time. Dette sier også noe om mitt fokus og min intensjon for behandlingen jeg gir. Jeg bruker ofte en kombinasjon av ulike teknikker, og det er ikke noen absolutt skille her. Healingen foregår ofte intuitivt og healingenergien er en intelligent energi som går dit det er mest behov for den.

 

Holistisk healing for ulike fysiske og psykiske plager. For eksempel for plager med ryggen, ledd og muskler, vondt i hodet, mageproblemer, uro, nedstemthet, tristhet, lav selvfølelse, og en følelse av meningsløshet, svimmelhet etc.

 

Balanserende healing for økt ro og balanse. Dempe uro og stress. Gi en indre ro og balanse. Kan gi mer energi og en klarhet.  

 

Energihealing:  for mer energi og balanse. Styrke/øke energiflyten i kroppen. Ta tilbake din kraft.

 

Hjertehealing: for å åpne hjertet. Få kontakt med din kjærlighetskraft. Leve i pakt med kjærligheten i deg selv, til deg selv, til andre mennesker og naturen. Bedre relasjoner til andre mennesker. Leve hjerte til hjerte. <3